Kai-Xiang Xhong: Cardboard Creations
Cardboard AlienBy Kai-Xiang Xhong

Cardboard Alien
By Kai-Xiang Xhong