Kai-Xiang Xhong: Cardboard Creations
Cardboard BirdBy Kai-Xiang Xhong

Cardboard Bird
By Kai-Xiang Xhong